Tải trò chơi miễn phí cho điện thoại, tải "zombie dai chien"