Tải trò chơi miễn phí cho điện thoại, tải "tai song than Zombie"